Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.W chińskiej m edycynie wątroba odpow iada za harm onijny przepływ energii w przewodzie pokarm owym, a jeżeli tego nie ro bi, do żołądka i śledziony dociera zbyt dużo energii z pokarmów, co powoduje w zdęcia i nudności. Chiński lekarz zawsze zaczyna leczyć nadwagę czy otyłość od wspomagania wątroby. Chiński system m edyczny m a o wiele w ieków dłuższą tradycję niż system m edycyny zachodniej, dzięki czem u chińscy lekarze m ieli więcej czasu, by to zrozumieć
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

cannot see any pdfs


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.