Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.#budownictwo #instalacje
4.2.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń i ich wykonania. 1. Co to jest bruzda w przegrodzie budowlanej? 2. W jakim celu wykonujemy bruzdy? 3. Przy użyciu jakich narzędzi możemy wykonywać bruzdy? Od czego to zależy? 4. W jakim celu wykonujemy otwory w przegrodach budowlanych? 5. Wymień sposoby wykonania otworów w przegrodach budowlanych. 6. Co należy brać pod uwagę planując wymiary otworu w przegrodzie? 7. Do czego służą wnęki? 8. Jakie prace wchodzą w skład prac budowlanych przygotowawczo-zakończeniowych w instalacjach sanitarnych?
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

cannot see any pdfs


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.