Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Prąd stały Prądem elektrycznym nazywamy stosunek ilości ładunku przepływającego przez przekrój przewodnika w małym przedziale czasu lub jest to zjawisko uporządkowanego ruchu ładunków elektrycznych przez badany przekrój poprzeczny środowiska pod działaniem pola elektrycznego. Wyrażany jest za pomocą zależności: I =d q /d
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

cannot see any pdfs


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.