Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Co to jest ciepło ?
Ciepło jest to forma wewnętrznej energii substancji.
Substancje zawierają energię cieplną, aż do temperatury zera absolutnego (0 K = -273,15°C). Nawet powietrze o temperaturze -20°C zawiera ciepło, które mogą efektywnie wykorzystywać pompy ciepła.
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: ger_loop - (no access) - T_2_SEO_K_Gnyra__Pompy_ciepla_cz1__16_11_2016.pdf, p3


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.