Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Sposób działania pompy ciepła (PC)
1 – w parowniku, czynnik chłodniczy odparowuje w niskich temperaturach - pochłania ciepło
2 – sprężanie (kompresja) podnosi temperaturę i ciśnienie pary czynnika chłodniczego
3 – w skraplaczu, dzięki kondensacji para czynnika chłodniczego oddaje ciepło
4 – zawór dławiący (rozprężny) - czynnik chłodniczy jest rozprężany, osiąga ciśnienie i temperaturę wyjściową
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: ger_loop - (no access) - T_2_SEO_K_Gnyra__Pompy_ciepla_cz1__16_11_2016.pdf, p7


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.