Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.#johtamisajattelu #kehittyminen #markkinointiajattelu
Byrokratian haitat voidaan kiteyttää seuraavasti:
• byrokratia ei mahdollista henkilöstön henkistä kehittymistä ja kasvua
• byrokratia ei ota huomioon sitä, että ihmisten välille syntyy ystävyyssuhteita, jotka aiheuttavat ennalta-arvaamattomuutta mekaanisen, rationaalisen mallin toimintaan
• byrokratia aiheuttaa ongelmia sekä toimintojen väliselle yhteistoiminnalle että johdon ja henkilöstön keskinäisille suhteille
• byrokratian hierarkkinen rakenne vääristää viestintää organisaatiossa ja estää tehokasta tiedonkulkua
• henkilöstön osaaminen ei tule organisaation käyttöön, sillä byrokraattista organisaatiota leimaa tyypillisesti epäluuloisuuden, pelon ja alemmuuden ilmapiiri, ja
• byrokratia muovaa henkilöstön persoonallisuutta niin, että henkilöistä tulee harmaata, ilotonta ja tasapäistä organisaatiolle uskollista joukkoa
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

cannot see any pdfs


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.