Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.#am #am-lk1 #anki #ihmissuhdekoulukunta #johtamis-ja_markkinointiajattelun_kehittyminen
Hawthorne-tutkimuksilla oli käänteentekevä vaikutus organisaatioteorioille, tuotannon sosiologialle ja työn psykologialle. Niiden vaikutuksesta tutkijoiden mielenkiinto siirtyi rakenteiden yksipuolisesta tarkastelusta sosiaalisten järjestelmien tarkasteluun. Tutkimukset johtivat siihen, että organisaatioita alettiin tarkastella sekä sosiaalisina, teknisinä että taloudellisina järjestelminä
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

cannot see any pdfs


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.