Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.#kuchnia #tcm
Smak kwaśny Kwaśny smak ma charakter ściągający, wywołuje skurcz. Na przykład jeśli pacjent silnie się poci, to za pomocą pożyw ienia o tym smaku mo żna zatrzymać płyny w o rganiz mie, to samo dotyczy biegunki. Również ma to zastosowanie w przypadku opadania albo wypadania narządów (np. opadnięcie macicy czy wypadnięcie odbytu ) ponieważ ten smak zwany skupiającym scala lub trzyma narządy razem, zwiera pory skóry itp. W ar to uwzględniać tę wiedzę będąc w ciepłych kraja ch lub też przebywając długo w miejscach gorących. W iemy, że w czasach Jezusa Rzymianie z Judei pijali sp ecjalną mieszankę czerwonego wina z octem
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: ger_loop - (no access) - Diolosa, Claude Chiny, kuchnia... tajemnice medycyny.pdf, p6


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.