Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.#kuchnia #tcm
Systematykę smaków można przedstawić w nawiązaniu do obiegu odżywczego w cyklu pięciu ruchów: drewno – ogień – ziemia – metal – woda – drewno, itd. To n iezwykle ważny obieg. Kolejność przedstawienia żywiołów i kierunek przechodzenia od jednego do d rugiego symbolizuje właśnie obieg odżywczy. Oznacza to, że każdy poprzedzający ruch ma za zadanie odżyw ianie ruchu następującego po nim. Tak więc, rozpatrując to z punktu widzenia energetycznego, wątroba i woreczek żółciowy mają za zadanie odżywianie serca i układu krążenia (osierdzia). Te znowu winny odżywiać śledzionę i żołądek, itd. 7 Żywioł odżywiający nazywa się “matką”, a żywioł odżywiany to “syn”. Innym ważnym cyklem t o tzw. obieg kontrolny. Ukazuje on, w jaki sposób p ięć przemian kontroluje się nawzajem, zapobiegając uzyskaniu nadmiernej dominacji jednej z nich. I tak: drewno “przebija” ziemię, ogień “topi” metal, ziemia “zasypuje” wodę, metal “ścina” drewno, woda “gasi” ogień. Temat ten nie będzie tu dalej rozwijany, gdyż wymaga szerszej znajomości medycyny chińskiej i wykracza poza przeznaczenie tej książeczki; ogólnie omówiony jest we wzmiankowanej już książce W ors ley'a Rozm owy o akupunkturze’ . Trzeba też wiedzieć, że są i takie rodzaje ziół ora z pożywienia, które nie mają jednego smaku lecz przypisywane są do dwóch lub więcej jakości smakowy ch, np. cynamon mający równocześnie sma k słodki i ostry. Trzeba więc uwzględniać i takie przypadki. Jak to zostanie później przedstawione na kilku przykładach, kombinowane smaki bywają bardzo użyteczne w tera pii, pozwalając oddziaływać na kilka dolegliwości równocześnie.
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: ger_loop - (no access) - Diolosa, Claude Chiny, kuchnia... tajemnice medycyny.pdf, p6


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.