Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.#kuchnia #tcm
Smak ostry Potrawy, zioła o smaku ostrym mają działanie otwierające. Stosuje się je głównie w przypadku zastojów z nudnościami celem ich przełamania. W ymienić tu można zaleganie jedzenia w żołądku, czego przyczy ną może być m.in, spożycie starego lub złego m ięsa dające objawy zatrucia. Chińczycy przełamują tę stagnację w pierwszym rzędzie przez podanie imbiru z gorącą wodą, co powoduje zanik nudności i wymiotów. Gdyby natomiast w t ej sytuacji z jeść coś kwaśnego – mogłoby nastąpić pogorszenie, zastój w żołądku uległby wzmocnieniu.
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: ger_loop - (no access) - Diolosa, Claude Chiny, kuchnia... tajemnice medycyny.pdf, p7


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.