Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.#kuchnia #tcm
W tradycyjnej sztuce kulinarnej ruch ziemi odgrywa decydującą rolę (co nie znaczy bynajmniej, że musi dominować, ale zawsze jest on w jakiś sposób isto tny). Całe przygotowyw anie jedzenia ma na celu doprowadzenie do p unktu w ielkiego zrównoważenia. T ak w ięc, chińskie stwierdzenie: “g otuję ziemię” oznacza: “po jedzeniu je stem w pełni z aspokojony”. Jest to bardzo ważny objaw. Gdy po jedzeniu pojawia się ochota na coś słodkiego, na alkohol lub coś innego, oznacza to, że pożywi enie nie było zrównoważone
If you want to change selection, open original toplevel document below and click on "Move attachment"

Parent (intermediate) annotation

Open it
znacza to dosta rczanie ciału czi, czyli energii życiowej oraz harmonizowanie ciała i umysłu. Słod ycz n ie ma natomiast nic wspólnego z biały m rafinowanym cukrem, który z punktu widzenia chińskiej medycyny zaliczyć raczej trzeba do trucizn. <span>W tradycyjnej sztuce kulinarnej ruch ziemi odgrywa decydującą rolę (co nie znaczy bynajmniej, że musi dominować, ale zawsze jest on w jakiś sposób isto tny). Całe przygotowyw anie jedzenia ma na celu doprowadzenie do p unktu w ielkiego zrównoważenia. T ak w ięc, chińskie stwierdzenie: “g otuję ziemię” oznacza: “po jedzeniu je stem w pełni z aspokojony”. Jest to bardzo ważny objaw. Gdy po jedzeniu pojawia się ochota na coś słodkiego, na alkohol lub coś innego, oznacza to, że pożywi enie nie było zrównoważone<span><body><html>

Original toplevel document (pdf)

owner: ger_loop - (no access) - Diolosa, Claude Chiny, kuchnia... tajemnice medycyny.pdf, p7


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.