Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.#psychology
W odróżnieniu od ilorazu inteligencji, który od kiedy ukończymy kilkanaście lat zmienia się w niewielkim stopniu, inteligencja emocjonalna wydaje się w dużej mierze wyuczona i rozwija się przez całe życie w wyniku naszych doświadczeń, a zatem może stale wzrastać.
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: ger_loop - (no access) - Inteligencja emocjonalna w praktyce - Goleman.pdf, p15


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.