Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
Prawda jest taka, że większość czasu w swoim życiu będą spędzać ze swoimi rówieśnikami. Muszą zatem, korzystając z emocjonalnego bagażu, który nabyli dzięki mamie i tacie, przenieść swoje uczucia w relacje, które z czasem rozwiną się w więzi rodzinne, krąg przyjaciół, wspólnotę Kościoła, relacje zawodowe i towarzyszące im środowisko. Mama powinna [...] choć to właśnie one staną się wkrótce powodem opuszczenia jej przez dziecko.
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: pmalin - (no access) - Mamo to moje życie.pdf, p211


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.