Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
Te przejściowe lata potrzebne są do stopniowego oswajania się z różnymi emocjami i częściami wła- snego ja, do zintegrowania w sobie z jednej strony [...] czyli do przygotowania się do życia dorosłe- go i świadomego ograniczeń.
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: pmalin - (no access) - Mamo to moje życie.pdf, p212


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.