Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Det er i hovedsak to typer myndigheter i fylkene: den folkevalgte ledelsen av fylkeskommunen, og fylkesmannen – som er statens representant. I tillegg finnes fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

Norges fylker – Wikipedia
ås fylkesnummer. Det er ikke lenger noen fylker som har fylkesnummer 13 (tidligere Bergen fylke), 16 og 17 (Trøndelag). Et fylke i Norge er et undernasjonalt, geografisk område mellom staten og kommunene. Norge er inndelt i 18 fylker. [1] <span>Det er i hovedsak to typer myndigheter i fylkene: den folkevalgte ledelsen av fylkeskommunen, og fylkesmannen – som er statens representant. I tillegg finnes fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Innhold 1 Bakgrunn 2 Myndigheter 2.1 Fylkeskommunen 2.2 Fylkesmannen 2.3 Andre fylkesmyndigheter 2.4 Nasjonale valg 3 Liste 4 Forestående endringer 4.1 Stortingsvedtak 5 Se


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.