Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Romerriket kom til å dominere Vest-Europa og hele området rundt Middelhavet gjennom erobring og assimilering.
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

Romerriket – Wikipedia
en, grunnlagt på den italienske halvøy på 700-tallet f.Kr. Gjennom dets tolv århundre lange levetid endret den romerske sivilisasjonen fra å være monarki via republikk til å bli et keiserrike . <span>Romerriket kom til å dominere Vest-Europa og hele området rundt Middelhavet gjennom erobring og assimilering . Fra å begynne som en enkel bosetning, ekspanderte Roma til et av de største riker i den antikke verden med et beregnet folketall på mellom 50 og 90 millioner innbyggere (grovt sett 20 p


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.