Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Fraksioni i ejeksionit ventrikular të majtë nuk A) është indeksi më i mirë i cili i vetëm mund te vlerësoje performancen globale të ventrikulit të majtë. B) është i vetmi indeks, më i miri prognostik, i kardiopatisë ishemike. C) rritet me aktivitetin fizik në subjektet normal. D) është i barabartë me fraksionin e ejeksionit ventrikular të djathtë në kardiopatinë ishemike. E) duhet te vlerësohet në insufiçencën kardiake kongjestive për të dalluar disfunksionin sistolik nga ai diastolik.
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: armar - (no access) - FondiAB17-18.pdf, p2


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.