Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Question
Tek pacienti uremik ka një alterim të metabolizmit kalço/fosfor që konsiston në A) [...]. B) një prodhim të reduktuar të kalçitoninës. C) një prodhim të reduktuar tëPTH ( ParaT-hormonit). D) një absorbim të reduktuar intestinal të vitaminës D. E) një hiperkalçemi.
Answer
një reduktimi të sintezës së kalçitriolit

Question
Tek pacienti uremik ka një alterim të metabolizmit kalço/fosfor që konsiston në A) [...]. B) një prodhim të reduktuar të kalçitoninës. C) një prodhim të reduktuar tëPTH ( ParaT-hormonit). D) një absorbim të reduktuar intestinal të vitaminës D. E) një hiperkalçemi.
Answer
?

Question
Tek pacienti uremik ka një alterim të metabolizmit kalço/fosfor që konsiston në A) [...]. B) një prodhim të reduktuar të kalçitoninës. C) një prodhim të reduktuar tëPTH ( ParaT-hormonit). D) një absorbim të reduktuar intestinal të vitaminës D. E) një hiperkalçemi.
Answer
një reduktimi të sintezës së kalçitriolit
If you want to change selection, open original toplevel document below and click on "Move attachment"

Parent (intermediate) annotation

Open it
Tek pacienti uremik ka një alterim të metabolizmit kalço/fosfor që konsiston në A) një reduktimi të sintezës së kalçitriolit. B) një prodhim të reduktuar të kalçitoninës. C) një prodhim të reduktuar tëPTH ( ParaT-hormonit). D) një absorbim të reduktuar intestinal të vitaminës D. E) një hiperkalçemi. </

Original toplevel document (pdf)

owner: armar - (no access) - FondiAB17-18.pdf, p2

Summary

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Details

No repetitions


Discussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.