Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.cenie transferowej - oznacza to rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

Definicje legalne - Art. 11a. - Podatek dochodowy od osób prawnych. - Dz.U.2019.865 t.j.
treść Dziennik Ustaw Dz.U.2019.865 t.j. | Akt obowiązujący Wersja od: 18 kwietnia 2020 r. do: 30 czerwca 2020 r. Art. 11a. [Definicje legalne] 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 1) <span>cenie transferowej - oznacza to rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy; 2) podmiocie - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład; 3) podmiotach niepowiązanych - oznacza to podmi


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.