Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.cenie transferowej - oznacza to rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

Ceny transferowe. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - przepisy.gofin.pl
ony przez Dz. U. z 2019 r. poz. 865 • 2019.11.29 zmieniony przez art. 109 Dz. U. z 2019 r. poz. 2200 • Pokaż wszystkie w jednym oknie Art. 11a. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 1) <span>cenie transferowej - oznacza to rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy; 2) podmiocie - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład; 3) podmiotach niepowiązanych - oznacza to podmi


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.