Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.podmiocie - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład;
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

Ceny transferowe. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - przepisy.gofin.pl
: 1) cenie transferowej - oznacza to rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy; 2) <span>podmiocie - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład; 3) podmiotach niepowiązanych - oznacza to podmioty inne niż podmioty powiązane; 4) podmiotach powiązanych - oznacza to: a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.