Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane.
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

Rozdział 1a. Ceny transferowe - Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - pod. dochod. od os.
io udziałów lub praw - w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo. 4. <span>Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane. Art. 11b. Wyłączenie stosowania przepisów rozdziału Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do: 1) transakcji kontrolowanych, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiot


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.