Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.3. Umowa musi zawierać co najmniej: 1) wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału zakładowego; 2) informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek; 3) określenie czasu trwania umowy; 4) (uchylony) 5) określenie przyjętego roku podatkowego
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: Nauta2 - (no access) - D19920086Lj.pdf, p4


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.