Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Analiza opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez podatnika będącego osobą fizyczną.

Odpłatne zbycie:

PIT • Przychód z działalności gospodarczej (przychód – uzyskana cena; KUP – niezamortyzowana wartość środków trwałych)

VAT • Nie podlega opodatkowaniu VAT

PCC • 1% lub 2% w zależności od składników (2% - od umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym; 1% od innych praw majątkowych).

If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: Nauta2 - (no access) - Kurs-na-doradcę-podatkowego-Analiza-podatkowa-cz1-2019-prezentacja.pdf, p2


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.