Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Osoba fizyczna, prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów i będąca czynnym podatnikiem VAT dokonuje zbycia rzeczy ruchomej stanowiącej środek trwały w okresie amortyzacji - po dwóch latach od daty jego nabycia. Proszę dokonać analizy skutków podatkowych takiej transakcji. PIT • Przychód z działalności gospodarczej (przychód – cena zbycia; KUP – niezamortyzowana wartość środka trwałego) VAT • zbycie podlega opodatkowaniu VAT (stawka właściwa dla zbywanego środka trwałego) • Brak obowiązku korekty – w przypadku gdy środek trwały wykorzystywany wyłącznie na cele działalności opodatkowanej VAT • Obowiązek korekty – w przypadku gdy środek trwały wykorzystywany był zarówno na cele działalności opodatkowanej jak i zwolnionej →korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż)
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: Nauta2 - (no access) - Kurs-na-doradcę-podatkowego-Analiza-podatkowa-cz1-2019-prezentacja.pdf, p4


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.