Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących lombardy. CIT • Działalność lombardów może być prowadzona wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej; obligatoryjny wpis do rejestru instytucji pożyczkowych (ustawa o kredycie konsumenckim) • Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych • Udzielone pożyczki powinny być ujęte w księdze głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych, które stanowią szczegółową ewidencję udzielonych pożyczek. • Rzeczy otrzymane pod zastaw do czasu niespełnienia przez nich definicji składnika aktywów (art. 3 ust 1 pkt 12 Ustawy o rachunkowości) powinny być ujmowane w ewidencji pozabilansowej zastawionych rzeczy.
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: Nauta2 - (no access) - Kurs-na-doradcę-podatkowego-Analiza-podatkowa-cz1-2019-prezentacja.pdf, p5


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.