Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących kantory. Art. 14 Prawa Dewizowego §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych. Działalność kantorowa: • Działalność regulowana – wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej • Obowiązek ewidencjonowania na bieżąco każdej transakcji dokonywanej w kantorze Dokonanie stosownych zapisów ewidencji powinno nastąpić niezwłocznie po zrealizowaniu transakcji. • Obowiązek wydawania dowodów kupna i sprzedaży, imiennych lub na okaziciela, przy każdej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu. VAT – usługi wymiany walut są zwolnione z VAT (brak obowiązku prowadzenia ewidencji)
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: Nauta2 - (no access) - Kurs-na-doradcę-podatkowego-Analiza-podatkowa-cz1-2019-prezentacja.pdf, p7


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.