Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących kantory.

Ewidencją kupna i sprzedaży wartości dewizowych

• ewidencja wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej

• podmiot prowadzący ewidencję operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu, i waluty polskiej, jest obowiązany zapewnić w każdym momencie możliwość ustalenia aktualnego stanu kasy w poszczególnych wartościach dewizowych i w walucie polskiej. Ewidencja powinna być zatem prowadzona odrębnie dla każdego rodzaju wartości dewizowych (dla poszczególnych walut obcych, dewiz nominowanych w tych walutach itd.)

If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: Nauta2 - (no access) - Kurs-na-doradcę-podatkowego-Analiza-podatkowa-cz1-2019-prezentacja.pdf, p8


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.