Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Question
Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących lombardy. Ewidencja VAT:
Answer

• kwoty określone w art. 90 (kwoty ewidencjonowane do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego od czynności, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT),

• dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej

• Obowiązek posiadania kasy fiskalnej (w zakresie dostawy towarów)


Question
Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących lombardy. Ewidencja VAT:
Answer
?

Question
Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących lombardy. Ewidencja VAT:
Answer

• kwoty określone w art. 90 (kwoty ewidencjonowane do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego od czynności, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT),

• dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej

• Obowiązek posiadania kasy fiskalnej (w zakresie dostawy towarów)

If you want to change selection, open original toplevel document below and click on "Move attachment"

Parent (intermediate) annotation

Open it
Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących lombardy. VAT: Specyfika działalności lombardów: • sprzedaż rzeczy zastawionych oraz rzeczy, które nie zostały odebrane (dostawa towarów opodatkowana na zasadach ogólnych) • udzielanie pożyczek pienię

Original toplevel document (pdf)

owner: Nauta2 - (no access) - Kurs-na-doradcę-podatkowego-Analiza-podatkowa-cz1-2019-prezentacja.pdf, p6

Summary

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Details

No repetitions


Discussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.