Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących kantory

Spis z natury

• Obejmuje niesprzedane wartości dewizowe

• niesprzedane wartości dewizowych wycenia się w spisie według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy - według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy

If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: Nauta2 - (no access) - Kurs-na-doradcę-podatkowego-Analiza-podatkowa-cz1-2019-prezentacja.pdf, p10


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.