Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.BEZPOŚRENIE STOSOWANIE NORM KONSTYTUCYJNYCH

Zgodnie z art. 8 Konstytucji przepisy stosuje się bezpośrednio chyba, że Konstytucja stanowi inaczej.

Nie są stosowane bezpośrednio:

Gdy norma Konstytucji nie ma charakteru normatywnego, ale programowy np. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego zatrudnienia – jednostka nie może wnosić o to roszczenia.

Przy sprzeczności ustawy z Konstytucją, sąd musi zastosować ustawę lub wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności. Jeśli sąd oprze wyrok o tą ustawę – strona może złożyć skargę konstytucyjną.

If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: Nauta2 - (no access) - Egzamin-na-doradcę-podatkowego-pytania-otwarte.pdf, p6


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.