Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PODATKU OD GIER PODMIOTÓW URZĄDZAJĄCYCH LOTERIE FANTOWE Ustawa z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych Art. 75 i 78 Loteria fantowa, to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe Podmioty urządzające są zobowiązane do: Składania naczelnikowi Urzędu Skarbowemu deklaracji, Obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne do 10 dnia następnego miesiąca Przedstawienia naczelnikowi Urzędu Skarbowego rozliczenia wyniku finansowego urządzanych gier, w terminie 30 dni od dnia zakończenia gry określonej w zezwoleniu
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: Nauta2 - (no access) - Egzamin-na-doradcę-podatkowego-pytania-otwarte.pdf, p552


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.