Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie układania planów treningowych i dietetycznych. W celu pozyskiwania klientów nabywam usługi reklamowe świadczone przez zagraniczne firmy (Google i Facebook). Czy koszty nabycia usług reklamowych oraz VAT należny z tytułu importu usług, są kosztami uzyskania przychodów?

Koszty nabycia usług reklamowych oraz VAT należny z tytułu importu tych usług mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

VAT należny od importu usług reklamowych - CzasopismaKsiegowych.pl
rzegląd Podatku Dochodowego nr 9 (513) z dnia 1.05.2020 www.czasopismaksiegowych.pl PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE » III. PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE A A A VAT należny od importu usług reklamowych <span>Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie układania planów treningowych i dietetycznych. W celu pozyskiwania klientów nabywam usługi reklamowe świadczone przez zagraniczne firmy (Google i Facebook). Czy koszty nabycia usług reklamowych oraz VAT należny z tytułu importu usług, są kosztami uzyskania przychodów? Koszty nabycia usług reklamowych oraz VAT należny z tytułu importu tych usług mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Szczegóły w dalszej części odpowiedzi. W obecnej rzeczywistości trudno prowadzić biznes bez wyraźnego zaznaczenia obecności firmy na rynku. Dlatego wielu przedsiębiorców część swoich ś


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.