Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Oprócz wskazanego problemu z ustaleniem momentu ujęcia korekt, kontrowersje wśród podatników budziły odpowiedzi organów na pytania, czy zwiększenia kosztów wynikające z przeliczenia uzyskanej rentowności mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Część organów prezentowała bowiem pogląd, że kwoty otrzymane w ramach korekty zwiększającej przychody będą stanowić przychody podatkowe (w dacie otrzymania środków), ale już kwoty wypłacone w ramach korekty zwiększającej koszty nie będą dla podatnika kosztem uzyskania przychodów. Pogląd, że korekty zwiększające koszty mogą obniżać podstawę opodatkowania uzyskał na szczęście aprobatę sądów (np. nieprawomocny wyrok WSA w Gdańsku z 28 marca 2018 r., I SA/Gd 194/18). W orzeczeniu tym słusznie podniesiono, iż nie do zaakceptowania jest prezentowana przez część organów podatkowych teza, że ,,środki przekazywane (...) w ramach tego samego mechanizmu korekty dochodowości raz będą związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (gdy są »,in plus«), a raz tego związku będą pozbawione (gdy są »,in minus«)".
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

CIT: jak korygować ceny transferowe - Podatek dochodowy - rp.pl
wystawienia korekty – powinny być ujmowane wstecz (tak np. Dyrektor IS w Poznaniu w interpretacji z 30 grudnia 2015 r., ILPB3/4510-1-465/15-2/KS). Były to jednak stanowiska odosobnione. REKLAMA <span>Oprócz wskazanego problemu z ustaleniem momentu ujęcia korekt, kontrowersje wśród podatników budziły odpowiedzi organów na pytania, czy zwiększenia kosztów wynikające z przeliczenia uzyskanej rentowności mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Część organów prezentowała bowiem pogląd, że kwoty otrzymane w ramach korekty zwiększającej przychody będą stanowić przychody podatkowe (w dacie otrzymania środków), ale już kwoty wypłacone w ramach korekty zwiększającej koszty nie będą dla podatnika kosztem uzyskania przychodów. Pogląd, że korekty zwiększające koszty mogą obniżać podstawę opodatkowania uzyskał na szczęście aprobatę sądów (np. nieprawomocny wyrok WSA w Gdańsku z 28 marca 2018 r., I SA/Gd 194/18). W orzeczeniu tym słusznie podniesiono, iż nie do zaakceptowania jest prezentowana przez część organów podatkowych teza, że ,,środki przekazywane (...) w ramach tego samego mechanizmu korekty dochodowości raz będą związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (gdy są »,in plus«), a raz tego związku będą pozbawione (gdy są »,in minus«)". Co się zmieniło Liczba wątpliwości narosłych wokół korekt cen transferowych uzasadnia decyzję ustawodawcy o dodaniu do ustaw o podatkach dochodowych przepisów regulujących zasady dokony


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.