Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Tags
#con #ga
Question
Tuy nhiên, các loài nho dại lại bị coi là một loại cỏ dại gây [...], do chúng che phủ các loài thực vật khác với tốc độ tăng trưởng rất nhanh của mình.
Answer
nhiều phiền toái

Tags
#con #ga
Question
Tuy nhiên, các loài nho dại lại bị coi là một loại cỏ dại gây [...], do chúng che phủ các loài thực vật khác với tốc độ tăng trưởng rất nhanh của mình.
Answer
?

Tags
#con #ga
Question
Tuy nhiên, các loài nho dại lại bị coi là một loại cỏ dại gây [...], do chúng che phủ các loài thực vật khác với tốc độ tăng trưởng rất nhanh của mình.
Answer
nhiều phiền toái
If you want to change selection, open original toplevel document below and click on "Move attachment"

Parent (intermediate) annotation

Open it
Tuy nhiên, các loài nho dại lại bị coi là một loại cỏ dại gây nhiều phiền toái, do chúng che phủ các loài thực vật khác với tốc độ tăng trưởng rất nhanh của mình.

Original toplevel document

Nho – Wikipedia tiếng Việt
ùng để sản xuất các loại rượu vang, thạch nho, nước quả, mật nho, dầu hạt nho. Trong tiếng Trung, nó được gọi là bồ đào (葡萄) và khi người ta nói đến rượu bồ đào tức là rượu sản xuất từ quả nho. <span>Tuy nhiên, các loài nho dại lại bị coi là một loại cỏ dại gây nhiều phiền toái, do chúng che phủ các loài thực vật khác với tốc độ tăng trưởng rất nhanh của mình. Nho bị ấu trùng của một số loài côn trùng thuộc bộ Lepidoptera phá hại - xem thêm tại Danh sách các loài cánh vẩy phá hại nho. Mục lục 1 Lịch sử 2 Các giống nho 3 Diện tích trồng 4 Rượu

Summary

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Details

No repetitions


Discussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.