Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Germ hücre mitozu 20. gebelik haftasına kadar sürmekte ve bundan sonra follikül gelişimi olmamaktadır ve bu haftadan sonra fizyolojik folliküler atrezi başlamaktadır. Fetal gelişim sırasında yaklaşık 7 milyon germ hücresi oluşmakta (20. haftada en yüksek düzeyine ulaşır), ancak doğum anında yaklaşık 2 milyon primordial follikül geriye kalmaktadır. Doğuma yakın dönemde primordial folliküllerde yer alan primer oositler 1. mayoz bölünmenin profaz safhasına gelmekte ve burada duraksamaktadır. Bu dönüş üm gebeliğin 11-12. haftalarda başlar ve gebelik boyunca mayoz bölünme diploten evresine kadar ilerler. Bu evredeki duraklamadan; granüloza hücreleri tarafından üretilen OMI (oosit maturasyon inhibitör)sorumlu tutulmaktadır. Doğumda bu ilerleme tamamlanarak puberteye kadar bölünme işlemi durur.
If you want to change selection, open document below and click on "Move attachment"

pdf

owner: erman3248 - (no access) - 01_jinekoloji.pdf, p5


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.