Edited, memorised or added to reading list

on 09-May-2016 (Mon)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

#asset-swap #finance #gale-using-and-tradning-asset-swaps
The MVA swap does reduce the problems with collateralisation in one important respect. The off-market swap must be worth the same as the present value of the difference between the bond’s price and par paid at the maturity of the bond. As a consequence, the ‘loan’ will be for a smaller amount and the s wap spread will be smaller (if the bond trades above par).

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on reading queue position [%]
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 1343398481164

Question
Spustoszenie polityki: oto zamiar, jaki przyświeca każdej głupiej władzy, czy jest to komunistyczna nomenklatura, czy „dobra zmiana”. I jest to, jak sądzę, optymistyczny koniec naszej rozmowy
Answer
Kimże jest Sokrates? Głupkiem? Czy tym, który wie, że wydaje mu się, że wie?


statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill
GŁUPOTA: Gwałt przesądu | Obyczaje | Dwutygodnik | Dwutygodnik
tym, że zobowiązuje do mówienia, ale takiego, które wyklucza kontrdyskurs. Faszyzm jest zapełnieniem przestrzeni publicznej mową jednorodną, a przez to kompletnie pustą, tak pustą, że nawet intencje tego zabiegu przestają się na końcu liczyć. <span>Spustoszenie polityki: oto zamiar, jaki przyświeca każdej głupiej władzy, czy jest to komunistyczna nomenklatura, czy „dobra zmiana”. I jest to, jak sądzę, optymistyczny koniec naszej rozmowy, bo każda taka próba odessania sensu z przestrzeni publicznej zawsze kończyła się implozją. To, że tego architekci „dobrej zmiany” nie dostrzegają, to oczywiście objaw czystej głupoty.#odersky-programming-in-scala-2ed #scala
Scala does not require you to catch checked exceptions, or declare them in a throws clause

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on reading queue position [%]
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
One difference from Java that you’ll quickly notice in Scala is that unlike Java, Scala does not require you to catch checked exceptions, or declare them in a throws clause.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs
Flashcard 1343427579148

Tags
#odersky-programming-in-scala-2ed #scala
Question
Scala [does not require/requires] you to catch checked exceptions, or declare them in a throws clause
Answer
does not require


statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Scala does not require you to catch checked exceptions, or declare them in a throws clause

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 1343430724876

Tags
#asset-swap #finance #gale-using-and-tradning-asset-swaps
Question
In case of par/par asset swap, the investor (asset- swap buyer) buys a bond from an asset swap seller for par rather than the full price. The investor then pays fixed on a swap to the maturity of the bond at a rate equal to the coupon of the bond, and receives the Libor rate [minus or plus] (in the case of most governments) a spread. All fixed cash flows are timed to coincide and net off.
Answer
minus


statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
e investor (asset- swap buyer) buys a bond from an asset swap seller for par rather than the full price. The investor then pays fixed on a swap to the maturity of the bond at a rate equal to the coupon of the bond, and receives the Libor rate <span>less (in the case of most governments) a spread. All fixed cash flows are timed to coincide and net off.<span><body><html>

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 1343441734924

[unknown IMAGE 1343443045644]
Tags
#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #has-images #schweser


statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 1343445929228

[unknown IMAGE 1343447239948]
Tags
#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #has-images #schweser


statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 1343451696396

[unknown IMAGE 1343453007116]
Tags
#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #has-images #schweser
Question
When price of Good X decreases, we can have 3 possible outcomes. What is the name of this outcome?


statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 1343457725708

[unknown IMAGE 1343459036428]
Tags
#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #has-images #schweser
Question
When price of Good X decreases, we can have 3 possible outcomes. What is the name of this outcome? Just describe.


statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 1343463492876

[unknown IMAGE 1343464803596]
Tags
#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #has-images #schweser
Question
When price of Good X decreases, we can have 3 possible outcomes. What is the name of this outcome? Just describe.


statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfs#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #schweser
A Giffen good is an inferior good for which the negative income effect outweighs the positive substitution effect when price falls.

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on reading queue position [%]
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 1343469522188

[unknown IMAGE 1343462444300]
Tags
#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #has-images #schweser
Question
A Giffen good is an inferior good for which the [what outweighs what] when price falls.
Answer
negative income effect outweighs the positive substitution effect


statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
A Giffen good is an inferior good for which the negative income effect outweighs the positive substitution effect when price falls.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 1343473192204

[unknown IMAGE 1343462444300]
Tags
#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #has-images #schweser
Question
A [...] good is an inferior good for which the negative income effect outweighs the positive substitution effect when price falls.
Answer
Giffen


statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
A Giffen good is an inferior good for which the negative income effect outweighs the positive substitution effect when price falls.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #schweser
A Giffen good is an inferior good for which the negative income effect of a price decrease outweighs the positive substitution effect, so that a decrease (increase) in the good 's price has a net result of decreasing (increasing) the quantity consumed.

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on reading queue position [%]
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 1343476600076

Tags
#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #schweser
Question
How is Veblen good similar to Giffen good?
Answer
A Veblen good is also one for which an increase (decrease) in price results in an increase (decrease) in the quantity consumed. However, a Veblen good is not an inferior good . The increase in consumption when the price of the good increases is due to a perception that a higher price makes consuming the good more desirable in some way, perhaps conveying higher status.

It seems that when Giffen good gets cheaper, it triggers negative income effect (more remaining money) - this is how we get from goods price to income, therefore we can say it is inferior, i.e. income elasticity of demand is negative.


statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 1343480532236

[unknown IMAGE 1343481842956]
Tags
#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #has-images #schweser
Question
What is on axes? Say company produces shirts.


statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 1343484726540

[unknown IMAGE 1343486037260]
Tags
#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #has-images #schweser


statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfs