Edited, memorised or added to reading queue

on 24-Mar-2017 (Fri)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

Flashcard 1491472878860

Tags
#matlab #programming
Question
[...] gets the handle of the current graphics object, which is the last graph- ics object created or clicked on. For example, draw the sine graph above and get its handle hsin.
Answer
gco

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
gco gets the handle of the current graphics object, which is the last graph- ics object created or clicked on. For example, draw the sine graph above and get its handle hsin. Click on the g

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs#instrukcja #pompy_ciepla
Urządzenie można podłączyć do zasilania elektrycznego dopiero po całkowitym zakończeniu jego montażu oraz dokładnemu sprawdzeniu prawidłowości wykonanych podłączeń.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#instrukcja #pompy_ciepla
Niedopuszczalna jest praca urządzenia z pustym zasobnikiem, gro- zi to uszkodzeniem pompy ciepła.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#instrukcja #pompy_ciepla
Niedopuszczalna jest praca urządzenia w budynku, w którym pro- wadzone są prace budowlane, grozi to bowiem zanieczyszczeniem parownika i wentylatora.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#instrukcja #pompy_ciepla
Urządzenia nie wolno instalować w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza może spadać poniżej 0°C.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#instrukcja #pompy_ciepla
Zbiornik wody jest równocześnie wymiennikiem ciepła – podgrzewaczem. Na zewnątrz zbiornika, pod jego izolacją cieplną, nawinięta jest wężowni- ca, dzięki której pompa ciepła podgrzewa wodę w zbiorniku. Wężownica ta stanowi skraplacz sprężarkowej pompy ciepła. Taka budowa wymiennika ciepła w pompie ciepła Tweetop EcoHeatPro podyktowana jest względami bezpieczeństwa użytkowników urządzenia.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
LIIKEVAIHTO +!- Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos +Valmistus omaan käyttöön + Liiketoiminnan muut tuotot - Ostot tilikauden aikana - Henkilöstökulut - Poistot ja arvonalentumiset - Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) +!- Rahoitustuotot ja -kulut +!- Satunnaiset erät +/- Tilinpäätössiirrot -Verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
Liikevaihtoon sisältyvät yrityksen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
Jotta tilikauden tulos saadaan selville, on tuloslaskelmassa huomioitava myös varastojen kasvu tai pienentyminen
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
Kun liikevaihdosta vähennetään vielä ostot, henkilöstökulut, poistot ja liiketoiminnan muut kulut, saadaan selville yrityksen liikevoitto tai mahdollinen liiketappio.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
Toiminnasta on saattanut syntyä myös tuottoja, jotka liittyvät liiketoimintaan, mutta jotka on kuitenkin syytä esittää erillisenä liiketoiminnan muissa tuo toissa.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
yritystoiminnassa saavutettu tulos jaetaan. Tuloksen jaossa osallisina ovat yrityksen toimintaan lainaa antanut rahoittaja (rahoituskulut), verottaja (verot) ja tietysti omistaja (tilikauden voitto)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
kulut jaetaan hankinnan ja valmistuksen kuluihin, myynnin ja markkinoinnin kuluihin, hallinnon kuluihin sekä liiketoiminnan muihin kuluihin.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
LIIKEVAIHTO . Hankinnan ja valmistuksen kulut Bruttokate . Myynnin ja markkinoinnin kulut . Hallinnon kulut + Liiketoiminnan muut tuotot +Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) +!- Rahoitustuotot ja -kulut +!- Satunnaiset erät +!- Tilinpäätössiirrot -Verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
Taseen tehtävänä on kuvata yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöspäivänä. Se tarkoittaa yksinkertaisesti yrityksen omaisuuden ja sen velkojen esittämistä
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
paljonko omaisuutta yrityksellä on kiinni yritystoiminnassaan tarkasteluhetkellä.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineetlomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA OMAPÄÄOMA TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ PAKOLLISETVARAUKSET VIERAS PÄÄOMA
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
Yrityksen varat eli sen omaisuus koostuu kahdesta eri kokonaisuudesta, pysyvistä vastaavista eli pitkäaikaisista varoista ja vaihtuvista vastaavista eli lyhytaikaisista varoista
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
Pysyvät vastaavat yritys on hankkinut käyttöönsä aikomuksenaan hyödyntää niitä pitempään kuin vain yhtenä tilikautena
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
poistoksi. Kun yritys on hankkinut omaisuutta, jonka se odottaa osallistuvan tulojen tuottamiseen usean vuoden ajan, on luontevaa jakaa omaisuuden hankintaan käytetty meno, hankintameno, kuluiksi koko sille ajanjaksolle, jonka ajan omaisuus osallistuu tulojen tuottamiseen.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
Hankintameno jaksotelaan suunnitelman mukaisesti siten, että omaisuuden arvo pienenee jokaisena käyttövuonna tietyn määrän, poiston, verran. Tämän vuoksi poistoista käytetään yleensä nimitystä suunnitelman mukaiset poistot.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
Taseessa omaisuuden arvona esiintyy siten menojäännös, joka syntyy, kun hankintamenosta vähennetään kyseiselle tilikaudelle kuuluva osuus, poisto
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
Menojäännökseen tulee aina liittyä tulonodotuksia tulevilla tilikausilla
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
Pysyviin vastaaviin kuuluvat aineetlomat hyödykkeet sisältävät viisi erilaista yrityksen omaisuuserää, kehittämismenot, aineetlomat oikeudet, liikearvon, muut pitkävaikutteiset menot ja ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
Kehittämismenot sisältävät esimerkiksi tutkimustulosten soveltamista uusien tai aikaisempia olennaisesti parempien raaka-aineiden, laitteiden, tuotteiden, prosessien, järjestelmien tai palvelujen suunnitteluun ennen kaupallisen tuotannon tai käytön aloittamista
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
Aineetlomat oikeudet voivat sisältää patentteja, lisenssejä, tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai mallioikeuksia
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
Muut pitkävaikutteiset menot sisältävät useampana tilikautena tuloa tuottamaan tarkoitettuja menoja, jotka eivät ole esineitä, erikseen luovuteltavia oikeuksia tai muita hyödykkeitä.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ytt #ytt-1-kansainvälistyvä_tilinpäätös #ytt-1.5-suomalainen_tilinpäätöskäytäntö
Ennakkomaksut ovat etukäteen tapahtuneita aineetlomien hyödykkeiden maksuja.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs