Edited, memorised or added to reading queue

on 03-Apr-2018 (Tue)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

#elektryka
centy
c
10 -2
0,01
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#elektryka
Przy przepływie prądu przez odbiornik na jego zaciskach występuje napięcie zwane spadkiem napięcia
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
Przy przepływie prądu przez odbiornik na jego zaciskach występuje napięcie zwane spadkiem napięcia - strzałkę określającą biegunowość spadku napięcia na odbiorniku rysuje się w taki sposób, żeby grot strzałki wskazywał punkt o wyższym potencjale. Z powyższego wynika, że na elementa

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs
#elektryka
strzałkę określającą biegunowość spadku napięcia na odbiorniku rysuje się w taki sposób, żeby grot strzałki wskazywał punkt o wyższym potencjale
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
Przy przepływie prądu przez odbiornik na jego zaciskach występuje napięcie zwane spadkiem napięcia - strzałkę określającą biegunowość spadku napięcia na odbiorniku rysuje się w taki sposób, żeby grot strzałki wskazywał punkt o wyższym potencjale. Z powyższego wynika, że na elementach źródłowych strzałki napięcia i prądu są zwrócone zgodnie, zaś na elementach odbiorczych strzałki napięcia i prądu są zwrócone przeciwnie. </sp

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs
#elektryka
na elementach źródłowych strzałki napięcia i prądu są zwrócone zgodnie, zaś na elementach odbiorczych strzałki napięcia i prądu są zwrócone przeciwnie.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
iornik na jego zaciskach występuje napięcie zwane spadkiem napięcia - strzałkę określającą biegunowość spadku napięcia na odbiorniku rysuje się w taki sposób, żeby grot strzałki wskazywał punkt o wyższym potencjale. Z powyższego wynika, że <span>na elementach źródłowych strzałki napięcia i prądu są zwrócone zgodnie, zaś na elementach odbiorczych strzałki napięcia i prądu są zwrócone przeciwnie. <span><body><html>

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs
Flashcard 1796656729356

Tags
#elektryka
Question
Co to jest węzeł obwodu elektrycznego?
Answer
Jeśli w jednym punkcie zbiegną się co najmniej trzy gałęzie,
to w punkcie tym powstanie węzeł obwodu.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfs