Edited, memorised or added to reading queue

on 09-Apr-2018 (Mon)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

Flashcard 1799681346828

Tags
#elektryka
Question
Jeśli w jednym punkcie zbiegną się co najmniej [...] gałęzie, to w punkcie tym powstanie węzeł obwodu.
Answer
trzy

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Jeśli w jednym punkcie zbiegną się co najmniej trzy gałęzie, to w punkcie tym powstanie węzeł obwodu.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 1799682919692

Tags
#elektryka
Question
Jeśli w jednym punkcie zbiegną się co najmniej trzy gałęzie, to w punkcie tym powstanie [...] obwodu.
Answer
węzeł

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Jeśli w jednym punkcie zbiegną się co najmniej trzy gałęzie, to w punkcie tym powstanie węzeł obwodu.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 1799706250508

Question
pod pojęciem [...] rozumiemy zbiór połączonych ze sobą gałęzi tworzących zamkniętą drogę dla przepływu prądu, mający te właściwość, że po usunięciu dowolnej gałęzi, pozostałe gałęzie nie tworzą już drogi zamkniętej dla przepływu prądu
Answer
oczka

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
pod pojęciem oczka rozumiemy zbiór połączonych ze sobą gałęzi tworzących zamkniętą drogę dla przepływu prądu, mający te właściwość, że po usunięciu dowolnej gałęzi, pozostałe gałęzie nie tworzą już drogi

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs