Edited, memorised or added to reading queue

on 13-Sep-2018 (Thu)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

#Guide
Suorat lainaukset merkitään lainausmerkeillä, mikäli ne ovat vähintään kolme sanaa tai korkeintaan kolme riviä pitkiä. Suora lainaus on sanatarkka kopio alkuperäislähteestä.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#Guide
Pääluvut aloitetaan aina omalta sivulta
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#Guide
referoitaes- sa etsitään oman tutkimusasetelman kannalta keskeinen ajatus ja esitetään se omin sa- noin
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#Guide
Plagioinnista eli kirjallisesta varkaudesta on kysymys silloin, jos teksti esitetään omissa nimissä ilman lähdeviittaus- ta
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#Guide
Tekstissä viitataan lähteisiin merkitsemällä sulkeisiin kirjoittajan sukunimi ja teoksen painovuosi, kaksoispiste ja sivu tai sivut, joita on käytetty.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#Guide
Jos kirjoittajan nimi esiintyy jo tekstissä, ei sitä tarvitse toistaa enää suluissa. Sulkei- siin merkitään vain vuosiluku ja mahdollinen viittaus sivuihin.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#Guide
Jos samalla lähteellä on useita kirjoittajia (enemmän kuin kaksi), lähdeviittaukseen merkitään ensimmäisellä kerralla kaikki kirjoittajat. Kirjoittajat mainitaan samassa jär- jestyksessä kuin mitä ne ovat ko. lähteessä. Myöhemmillä kerroilla voidaan mainita vain ensimmäinen kirjoittaja ja merkintä ym. (vieraskielisissä et al.), ilmestymisvuosi ja sivut.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#Guide
Jos tekstiin yleistetään jokin asia useista lähteistä, lähteet merkitään samojen sulkei- den sisään esimerkiksi kirjoitusten ilmestymisvuoden mukaisessa järjestyksessä. Viit- teet erotetaan toisistaan puolipisteillä.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#Guide
Jos lähteeseen ei ole merkitty varsinaista tekijää, tekstissä viitataan tähän lähdeluet- telossa esiintyvillä alkusanoilla
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#Guide
Viittauksesta on käytävä ilmi, miten suuri osa tekstistä perustuu lähteisiin. Jos koko kappaleen asiasisältö on lainattu toiselta, lähdeviite merkitään kappaleen loppuun pisteen jälkeen.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#Guide
Jos viittaus koskee suppeata asiakokonaisuutta tai yhtä virkettä, lähdeviittaus sijoi- tetaan virkkeen sisään. Silloin piste ei tule sulkujen sisään
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#Guide
Lähdeluettelo kertoo lähteet, joita työssä on käytetty. Jokainen lähde, johon tekstissä on viitattu, mainitaan myös lähdeluettelossa. Vastaavasti jokaisesta lähdeluettelossa maini- tusta lähteestä tulee olla viittaus tekstissä.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#ISAN3010 #book
project managers today to use analytical techniques to monitor and control the uncertainty as well as to estimate project schedule and cost more accurately with analytics-driven prediction.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Since lipids (sterols, phospholipids and triacylglycerols or triglycerides) are oils (hydrophobic) they are transported in plasma in protein wrapped vehicles called lipoproteins. The surface proteins which convey solubility and structure to lipoproteins are called apoproteins or apolipoproteins. Thus, the only way sterols get into the artery wall is as passengers in the lipoprotein particles transporting or trafficking them. The particles are driven into the arterial intima by concentration gradients. Quantitating atherogenic lipoproteins is the best determinant of CV risk and thus particle concentrations are not only the best way to predict risk, but are also the best goals of therapy. Historically, for a variety of logistic reasons, few clinicians have performed lipoprotein testing. But this is changing and in April 2008, the ADA and ACC issued a consensus statement on LipoProtein Management mandating particle quantification in patients with moderate, high or very high risk; if you are basing CV risk and goals of therapy using lipid profiles, you are simply using lipid concentrations as surrogates or proxies of lipoprotein concentrations. You are guessing! Previously we have assumed that if LDL-C is elevated LDL-P (LDL particle concentration) is also elevated. Unfortunately, in an insulin resistant world, where small LDL particles predominate, that is not always true and very often the least useful surrogate of LDL-P is LDL-C! In these patients there is a major disconnect between LDL cholesterol and LDL particle concentrations. Lipid profiles report lipid concentrations: how much cholesterol is within all of the LDL, HDL or VLDL particles that exist in a deciliter of plasma. Never confuse LDL- C or HDL-C with LDL-OP or HDL-P.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 3314731846924

Question
At computer society meetings one continually hears young pro- gramming managers assert that they favor a small, sharp team of first-class people, rather than a project with hundreds of program- mers, and those by implication mediocre. So do we all. But this naive statement of the alternatives avoids the hard problem—how does one build large systems on a meaningful schedule? Let us look at each side of this question in
Answer
[default - edit me]

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfs