Edited, memorised or added to reading queue

on 28-Oct-2020 (Wed)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

Postępowanie cywilne jest prawnie zorganizowanym działaniem ludzkim słu- żącym załatwianiu spraw cywilnych. Przez załatwianie spraw cywilnych należy rozumieć rozpoznawanie tych spraw, przymusowe wykonywanie orzeczeń sądowych i innych aktów w tych sprawach oraz dokonywanie innych czynności w tychże spra- wach
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
1. Postępowanie cywilne nie ma charakteru jednolitego, obejmuje bowiem wiele po- stępowań, a mianowicie: a) proces, b) postępowanie nieprocesowe, c) postępowanie zabezpieczające, d) postępowanie egzekucyjne, e) postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, f) postępowanie w sprawie ustalenia uznania orzeczeń sądów państw obcych, g) postępowanie upadłościowe, h) postępowanie restrukturyzacyjne, i) postępowanie przed sądem polubownym.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 6008580738316

Question
Postępowania zawierające się w postępowaniu cywilnym
Answer
[default - edit me]

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 6008697916684

Question
[default - edit me]
Answer
a) proces, b) postępowanie nieprocesowe, c) postępowanie zabezpieczające, d) postępowanie egzekucyjne, e) postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, f) postępowanie w sprawie ustalenia uznania orzeczeń sądów państw obcych, g) postępowanie upadłościowe, h) postępowanie restrukturyzacyjne, i) postępowanie przed sądem polubownym

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfs