Edited, memorised or added to reading queue

on 21-Feb-2021 (Sun)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

Dziesięć przykazań Bożych :

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Uczynki miłosierne co do duszy:

1. Grzesznych upominać.

2. Nieumiejętnych pouczać.

3. Wątpiącym dobrze radzić.

4. Strapionych pocieszać.

5. Krzywdy cierpliwie znosić.

6. Urazy chętnie darować.

7. Modlić się za żywych i umarłych.

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Uczynki miłosierne co do ciała:

1. Łaknących nakarmić.

2. Pragnących napoić.

3. Nagich przyodziać.

4. Podróżnych w dom przyjąć.

5. Więźniów pocieszać.

6. Chorych nawiedzać.

7. Umarłych pogrzebać.

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Anioł Pański:

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Tajemnice Radosne:

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Nawiedzenie Świętej Elżbiety

Narodzenie Pana Jezusa

Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Tajemnice Światła:

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Objawienie Siebie na weselu w Kanie Galilejskiej

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Przemienienie na górze Tabor

Ustanowienie Eucharystii

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Tajemnice Bolesne:

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Biczowanie Pana Jezusa Cierniem ukoronowanie

Pana Jezusa Dźwiganie Krzyża na Kalwarię

Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Tajemnice Chwalebne:

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Zesłanie Ducha Świętego

Wniebowzięcie Najświętszej Panny Maryi

Ukoronowanie Najświętszej Panny Maryi na Królową Nieba i Ziemi

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 6247024823564

Question
Amplitude Modulation
Answer
[default - edit me]

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 6247307414796

Question
[default - edit me]
Answer
u (t) = m(t) cos 2 t

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsPractically m(t) = a (t) . Modulation index a = , (t) =
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 6247350930700

Question
Primary or secondary herpes simplex infection
Answer
[default - edit me]

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsDissinergia vescico-sfinterica con iperattività del detrusore e residuo post minzionale Incontinenza da rigurgito 1. ANATOMIA
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Cos’è la fascia del Gerota?
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 6247766691084

Question
Su quale muscolo poggia l’uretere?
Answer
[default - edit me]

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 6247767739660

Question
[default - edit me]
Answer
Muscolo psoas

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 6247768788236

Question
Su quale muscolo poggia l’uretere?
Answer
Su quale muscolo poggia l’uretere?

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfs