Edited, memorised or added to reading queue

on 17-Jun-2021 (Thu)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

Flashcard 6496466373900

Tags
#has-images


Question
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
Answer
(gr. oligos – mały, phren – umysł) – pedagogika dotycząca
niepełnosprawności intelektualnej.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 6496475811084

Tags
#has-images
Question
TYFLOPEDAGOGIKA


Answer
(gr. typhlós niewidzący) pedagogika dotycząca upośledzeń
wzroku.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 6496482626828

Tags
#has-images


Question
SURDOPEDAGOGIKA
Answer
(łac. surdus – głuchy) – pedagogika dotycząca upośledzeń słuchu i
mowy.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 6496486821132

Tags
#has-images
Question
Jaka jest definicja ASD?


Answer
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorders ASD) grupa zaburzeń
neurorozwojowych, charakteryzujących się znacznymi trudnościami w interakcjach
społecznych i społecznej komunikacji, którym towarzyszą ograniczone, powtarzane i
stereotypowe wzorce zachowania (DMS 5)

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 6496494423308

Tags
#has-images
Question
Kiedy najczęściej diagnozuje się Zespół Aspergera?


Answer
Diagnoza różnicowa i współwystępowanie:
  • zaburzenia zachowania
  • ADHD/ADD
  • dysleksja (trudności z nauką oraz płynnym pisaniem i czytaniem pojedynczych
  • wyrazów)
  • dysgrafia (mało staranne, nieczytelne pismo)
  • zaburzenia psychiczne (depresje, nerwice, zaburzenia obsesyjnokompulsywne,
  • zaburzenia lękowe)
  • zaburzenia osobowości, inne

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 6496754732300

Tags
#has-images
Question

QUESTION: 2 DRAG DROP

Answer

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 6496760237324

Question

Which product provides network controller-level management features?

A. Cisco ISE

B. Cisco DNA Center

C. Cisco UCS Manager

D. Cisco NX-O

Answer
B

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 6496762072332

Question

docker run -p 3000:5000 f877cbf2ff33

A process on the host wants to access the service running inside this Docker container. Which port is used to make a connection?

A. only outbound connections between 3000 and 5000 are possible

B. port 3000

C. any port between 3000 and 5000

D. port 5000

Answer
B

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfs