Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.#kuchnia #tcm
Kwaśny smak ma charakter ściągający,
Kwaśny smak wywołuje skurcz.
If you want to change selection, open original toplevel document below and click on "Move attachment"

Parent (intermediate) annotation

Open it
Smak kwaśny Kwaśny smak ma charakter ściągający, wywołuje skurcz. Na przykład jeśli pacjent silnie się poci, to za pomocą pożyw ienia o tym smaku mo żna zatrzymać płyny w o rganiz mie, to samo dotyczy biegunki. Również ma to zastosowanie w przypadku op

Original toplevel document (pdf)

owner: ger_loop - (no access) - Diolosa, Claude Chiny, kuchnia... tajemnice medycyny.pdf, p6


Summary

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

DetailsDiscussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.