Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Question
Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z [...], w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane.
Answer
uzasadnionych przyczyn ekonomicznych

Question
Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z [...], w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane.
Answer
?

Question
Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z [...], w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane.
Answer
uzasadnionych przyczyn ekonomicznych
If you want to change selection, open original toplevel document below and click on "Move attachment"

Parent (intermediate) annotation

Open it
Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za pod

Original toplevel document

Rozdział 1a. Ceny transferowe - Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - pod. dochod. od os.
io udziałów lub praw - w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo. 4. <span>Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane. Art. 11b. Wyłączenie stosowania przepisów rozdziału Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do: 1) transakcji kontrolowanych, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiot

Summary

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Details

No repetitions


Discussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.