Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Question

Analiza opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez podatnika będącego osobą fizyczną.

Odpłatne zbycie:

PIT • Przychód z działalności gospodarczej (przychód – uzyskana cena; KUP – niezamortyzowana wartość środków trwałych)

VAT • Nie podlega opodatkowaniu VAT

PCC • 1[...] (2% - od umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym; 1% od innych praw majątkowych).

Answer
% lub 2% w zależności od składników

Question

Analiza opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez podatnika będącego osobą fizyczną.

Odpłatne zbycie:

PIT • Przychód z działalności gospodarczej (przychód – uzyskana cena; KUP – niezamortyzowana wartość środków trwałych)

VAT • Nie podlega opodatkowaniu VAT

PCC • 1[...] (2% - od umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym; 1% od innych praw majątkowych).

Answer
?

Question

Analiza opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez podatnika będącego osobą fizyczną.

Odpłatne zbycie:

PIT • Przychód z działalności gospodarczej (przychód – uzyskana cena; KUP – niezamortyzowana wartość środków trwałych)

VAT • Nie podlega opodatkowaniu VAT

PCC • 1[...] (2% - od umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym; 1% od innych praw majątkowych).

Answer
% lub 2% w zależności od składników
If you want to change selection, open original toplevel document below and click on "Move attachment"

Parent (intermediate) annotation

Open it
sobą fizyczną. Odpłatne zbycie: PIT • Przychód z działalności gospodarczej (przychód – uzyskana cena; KUP – niezamortyzowana wartość środków trwałych) VAT • Nie podlega opodatkowaniu VAT PCC • 1<span>% lub 2% w zależności od składników (2% - od umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użyt

Original toplevel document (pdf)

owner: Nauta2 - (no access) - Kurs-na-doradcę-podatkowego-Analiza-podatkowa-cz1-2019-prezentacja.pdf, p2

Summary

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Details

No repetitions


Discussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.