Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Question
Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących lombardy. CIT:
Answer
• Działalność lombardów może być prowadzona wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej; obligatoryjny wpis do rejestru instytucji pożyczkowych (ustawa o kredycie konsumenckim)
• Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych
• Udzielone pożyczki powinny być ujęte w księdze głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych, które stanowią szczegółową ewidencję udzielonych pożyczek.
• Rzeczy otrzymane pod zastaw do czasu niespełnienia przez nich definicji składnika aktywów (art. 3 ust 1 pkt 12 Ustawy o rachunkowości) powinny być ujmowane w ewidencji pozabilansowej zastawionych rzeczy.

Question
Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących lombardy. CIT:
Answer
?

Question
Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących lombardy. CIT:
Answer
• Działalność lombardów może być prowadzona wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej; obligatoryjny wpis do rejestru instytucji pożyczkowych (ustawa o kredycie konsumenckim)
• Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych
• Udzielone pożyczki powinny być ujęte w księdze głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych, które stanowią szczegółową ewidencję udzielonych pożyczek.
• Rzeczy otrzymane pod zastaw do czasu niespełnienia przez nich definicji składnika aktywów (art. 3 ust 1 pkt 12 Ustawy o rachunkowości) powinny być ujmowane w ewidencji pozabilansowej zastawionych rzeczy.
If you want to change selection, open original toplevel document below and click on "Move attachment"

Parent (intermediate) annotation

Open it
Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących lombardy. CIT • Działalność lombardów może być prowadzona wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej; obligatoryjny wpis do rejestru instytucji pożyczkowych (ustawa o kredycie konsumenckim) • Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych • Udzielone pożyczki powinny być ujęte w księdze głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych, które stanowią szczegółową ewidencję udzielonych pożyczek. • Rzeczy otrzymane pod zastaw do czasu niespełnienia przez nich definicji składnika aktywów (art. 3 ust 1 pkt 12 Ustawy o rachunkowości) powinny być ujmowane w ewidencji pozabilansowej zastawionych rzeczy.

Original toplevel document (pdf)

owner: Nauta2 - (no access) - Kurs-na-doradcę-podatkowego-Analiza-podatkowa-cz1-2019-prezentacja.pdf, p5

Summary

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Details

No repetitions


Discussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.