Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Question
Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących kantory. Art. 14 Prawa Dewizowego §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych. Działalność kantorowa: • Działalność regulowana – wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej • Obowiązek ewidencjonowania na bieżąco każdej transakcji dokonywanej w kantorze Dokonanie stosownych zapisów ewidencji powinno nastąpić niezwłocznie po zrealizowaniu transakcji. • Obowiązek wydawania [...], imiennych lub na okaziciela, przy każdej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu. VAT – usługi wymiany walut są zwolnione z VAT (brak obowiązku prowadzenia ewidencji)
Answer
dowodów kupna i sprzedaży

Question
Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących kantory. Art. 14 Prawa Dewizowego §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych. Działalność kantorowa: • Działalność regulowana – wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej • Obowiązek ewidencjonowania na bieżąco każdej transakcji dokonywanej w kantorze Dokonanie stosownych zapisów ewidencji powinno nastąpić niezwłocznie po zrealizowaniu transakcji. • Obowiązek wydawania [...], imiennych lub na okaziciela, przy każdej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu. VAT – usługi wymiany walut są zwolnione z VAT (brak obowiązku prowadzenia ewidencji)
Answer
?

Question
Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących kantory. Art. 14 Prawa Dewizowego §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych. Działalność kantorowa: • Działalność regulowana – wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej • Obowiązek ewidencjonowania na bieżąco każdej transakcji dokonywanej w kantorze Dokonanie stosownych zapisów ewidencji powinno nastąpić niezwłocznie po zrealizowaniu transakcji. • Obowiązek wydawania [...], imiennych lub na okaziciela, przy każdej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu. VAT – usługi wymiany walut są zwolnione z VAT (brak obowiązku prowadzenia ewidencji)
Answer
dowodów kupna i sprzedaży
If you want to change selection, open original toplevel document below and click on "Move attachment"

Parent (intermediate) annotation

Open it
ązek ewidencjonowania na bieżąco każdej transakcji dokonywanej w kantorze Dokonanie stosownych zapisów ewidencji powinno nastąpić niezwłocznie po zrealizowaniu transakcji. • Obowiązek wydawania <span>dowodów kupna i sprzedaży, imiennych lub na okaziciela, przy każdej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu. VAT – usługi wymiany walut są zwolnione z VAT (brak obowiązku

Original toplevel document (pdf)

owner: Nauta2 - (no access) - Kurs-na-doradcę-podatkowego-Analiza-podatkowa-cz1-2019-prezentacja.pdf, p7

Summary

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Details

No repetitions


Discussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.