Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Question

Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących kantory

Spis z natury

• Obejmuje [...]

• niesprzedane wartości dewizowych wycenia się w spisie według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy - według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy

Answer

niesprzedane wartości dewizowe


Question

Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących kantory

Spis z natury

• Obejmuje [...]

• niesprzedane wartości dewizowych wycenia się w spisie według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy - według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy

Answer
?

Question

Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących kantory

Spis z natury

• Obejmuje [...]

• niesprzedane wartości dewizowych wycenia się w spisie według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy - według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy

Answer

niesprzedane wartości dewizowe

If you want to change selection, open original toplevel document below and click on "Move attachment"

Parent (intermediate) annotation

Open it
Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących kantory Spis z natury • Obejmuje niesprzedane wartości dewizowe • niesprzedane wartości dewizowych wycenia się w spisie według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy - według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej

Original toplevel document (pdf)

owner: Nauta2 - (no access) - Kurs-na-doradcę-podatkowego-Analiza-podatkowa-cz1-2019-prezentacja.pdf, p10

Summary

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Details

No repetitions


Discussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.